Ιατρικό Κέντρο, Πολυϊατρείο Αρεταίος

Διεύθυνση:
Ανδριανουπόλεως 32
Καλαμαριά
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης 55133
Ελλάδα
τηλέφωνο:
προβολή τηλεφώνου2310256222
fax:
προβολή fax2310357657
Ιστοσελίδα:
http://www.aretaios.gr
Επικοινωνια

Περιγραφή

Το σύγχρονο ιατρικό κέντρο, πολυϊατρείο Αρεταίος από το 2009 προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Τα ανεξάρτητα τμήματα του αιματολογικό, διαβητολογικό, διαιτολογικό, ενδοκρινολογικο, νεφρολογικο, ποδολογικό και οφθαλμολογικό συνεργάζονται για την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν συνδυασμένη ιατρική παρακολούθηση.