Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 273
Κηφισιά, Αττικής 15125
Ελλάδα